Scandinavian Design and Comfort since 1981

DE

VM Recline

VERIKON

EN

PL

FR

NL

DK

Scandinavian Design and Comfort since 1981

VM Recline

VERIKON

Scandinavian Design and Comfort since 1981

VM Recline

VERIKON

Scandinavian Design and Comfort since 1981

VM Recline

VERIKON

VM Recline

VERIKON

Since 1981 - Copyright © 2023 - Verikon - VM Recline - Alventure Group - Reclining Armchairs - Dining Chairs - Outdoor Furniture - All rights reserved